Vincent Tua

Te Pare

I te tuatau etene i runga i a Nukuroa nei, i te tapare ko Takaue, te vai nei tetai Punanga ko Te Pare te ingoa.  E tai ngauru ma rua pia i roto i Te Pare. E tai rai tapere i roto i teia punanga ko Te Pare. Kare a Mitiaro katoatoa i roto ko ia oki te tapare Atai Auta e te tapere Mangarei i roto. Kia tupu te tamakianga i rotopu i a Mitiaro e Atiu, okotai rai tapere i tamaki ko ia oki ko Takaue no te mea te vai etene ra rai te tangata i te reira tuatau, kare i marama ake.  Kua karangaia ra e naringa a Atai e Mangarei i piri ki a Takaue i te tamakianga ki te Atiu ka ruti paa to Atiu i a Mitiaro.