Tangatanoomotu Tuavai

Te Pare

I te tuatau mua kua ano a Maaro i te tiki i tona iti tangata e kua tuku ki roto i te ana.  Kua kite a Maaro e te ano mai ra te Atiu. Kua akapapa ratou i ta ratou pakau tamaki. I te tae mai anga te au Atiu kua imene te au vaine pakari e te au papa pakari.  Kua ano mai ratou e kua piko ki raro e kua mou mai ratou i te kana e kua rutu i te upoko o te au enemi. Kua tu mai a Maui e kua oro a ia ki Takaue. Kia tae atu a ia ki ko i te ao motu, kua ava a Manava i a Maui. Kua ano a Maui e kua tipou i tona koure kia Manava. Kua rere a ia ki roto i te tai e kua kau atu ki tua. Kua kite a ia i tetai vaka i tua e tetai papa i runga. Kua kake atu a ia ki runga i tona vaka.  Kua tae te karere ki Atiu e kua pou te au tangata o Atiu i te mate. Kua ano mai te Atiu ki Mitiaro. Ko Paruarangi tetai ko Nurau e te Akatauira. Kua tu a Maaro ki runga i te pooki e kua karo ki tai. Kua tae mai to Atiu ki runga i te enua.