Tevaerangi Takaiti

Te tua o Te Pare tei tuaia e Julian Aupuni

I te tuatau mua kua, tupu tetai tamakianga ki Tepare. Kua tupu teia i rotopu i a Takaue e Atiu.  Kua ano mai tetai au aronga kino e oti kua aere atu te pu o te tamaki e kua ta atu i te au tangata kino e te aronga meitaki.  Kua oro atu a Maui ki tetai ngai e kua aru atu tetai tangata i a ia.  Kua kiriti i reira a Maui i tona maro e oti kua tipou atu i tona koure.  Kua rere atu a Maui ki roto i te tai no te oki atu ki Atiu. Kua ano mai tetai vaka e kua kake atu a Maui ki runga i te vaka. Kua kite atu a ia i tetai tangata e kua ano kapiti atu raua ki runga i te enua.