Teau Patira

Te Pare

Na Maaro i akatu i a Te Pare no te tapere Takaue i Mitiaro.

E ngai akaruruanga teia no te kopu tangata o Maaro ko ia te tamariki, te vaine e te aronga pakari i te tuatau tamaki.

Ko Te Pare mua, tei Vai Kuramata te reira i roto i te enua, kare e kiteaia atu tetai moana.

Te rua o Te Pare, tei runga i te makatea.  E vaarua ana takapiniia. Ko te tua tonga teia o te enua e ka kiteaia atu te au vaka me ano mai no Atiu me kore no Mauke mai.

I te tuatau i tamaki ei a Maaro ki te Atiu, kua tupu teia tamakianga no te mea kua taia te tama tamaa no Atiu e Maaro e tona au toa. E tere tairipoti teia no Atiu mai te akakoroanga ka takore i a Mitiaro I na ra kua tamaki ua ratou kia Maaro e tona au toa (karangaia e tai ngauru ma rua toa).

Kua akamata te tamaki ki roto i te enua, e no te nui i te Atiu kua tae roa te tamaki ki Te Pare e kua puta atu a Maaro i te momore. Kua karanga atu a ia ki tana nga tamaroa kia ta i a ia e to raua tuaine ko Teaueroa.  Kua ta tana nga tamaroa i a Maaro, kare ra i ta ana i to raua tuaine.  Kua akaoro mate ua raua i a Maaro e tae atu ki Takero mato e kua tanu atu i a ia.  Kia oti kua oro atu raua tapupuni ki roto i te vai Tamaroa.  Kare raua i kiteaia ana e te au toa o Atiu e oki ua atu te Atiu.  Kua apai atu a Rongomatane i a Teaueroa ei vaine nana. Kua tauia a Te Pare e te Atiu ki te ai.

I te tae mai anga te Evangelia ki Atiu, kua akaokiia mai a Teaueroa e te Evangelia ki Mitiaro.