Kent Baxter

My dad told me this story about his life growing up in the Cook Islands.  He told me this story, so I can pass it on to my children.

Ko toku ingoa ko Tepaki Baxter.

E 49 oku mataiti e kua anau ia au i te mataiti 1967. Kua anau au i te ra taingauru ma a no Tepetema, 1967 (14. 09. 1967).  Kua anau ia au ki Autireria. Te pepe rai au i oki mai ei matou ki Aitutaki.  E rima matou i te katoatoa i roto i toku kopu tangata . E au tamaroa pouroa matou e  ko au te toru o te tama i roto ia matou.

Taku apii mua i aere ei au ko Araura   Primary School   e te   Araura College.  Kia akaruke au i te apii, kua rare au na toku papa ko John Baxter Senior, e pikao penitini   no te   pairere o te Kuki Airani Air Ways.  Kua rare katoa au na te Air Rarotonga koia oki e tari papaa na runga i te poti.  I te    mataiti 1988, kua aere mai au ki Rarotonga nei i te rare na te tipatimani o te akava.  Kua noo au ki Takuvaine.

I te mataiti 1990, kua rare au ki runga i te pai Te Kukupa e kua aere ana au ki Autireria e Niu Tireni  apii ei no te rare i runga i te Kukupa.  I teia ra, koau te Rangatira i runga i teia pai.

Ko toku tokorua ko Engia Pate.  E mami meitaki aia no taku nga tamariki ko Kent raua ko Maggie.  E taeake pirimou katoa teia noku.

Kia Manuia

 

My letter B represents my connection to the name Kent in England, the birth country of my grandfather, John Baxter. The name Baxter is an English name. The small symbols represent my islands that I am part of which are Mauke, Atiu, Mitiaro and Aitutaki.  The big net in the middle of my letter B represents my family that are all over the world, who I have a close relationship with.