Telina Joseph-Tangaroa

Tiare

Te aiteanga o te tiare e rima

Ko au, ko toku Mama, ko toku Papa, ko toku Metua Vaine e toku Metua Tane.

Ko te Reva

Ko taku au Anikara e te Aniti.

Ko te Ngaru

Ko toku ai taeake.

Te akairo ote Vaka

Ko toku koputangata mei po mai e tuatau ki mua.

Te Vaka

Ko te Vaka o Ru-Enua.